Ney Felsefesi

                    Bişnev in ney çün hikâyet mîküned.
              Ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned


    Dinle ney'den, zira o bir şeyler anlatmakta; ayrılıklardan şikayet etmektedir. Ney'i dinle ki neler neler söylüyor; Allah'ın gizli sırlarını anlatıyor.
    İnsan önce mana aleminde yaratılmıştır ve esas itibariyle mana alemine aittir, bu dünyada bir nevi gurbet yaşamaktadır, bu cihetle hissetsin ya da hissetmesin ayrılığın hüznü vardır içinde. Ney de sazlıkta bulunan yüzlerce kamışın içinden seçilerek vatanından koparılmış, ayrılığa mahkum olmuştur.
    Ney, feryadıyla şöyle demektedir: "Bir zamanlar ben vatanımda; sazlıktaydım. Beni vatanımdan kopardılar, tenimde yaralar açtılar. Ve beni bir neyzenin eline verdiler.Onun nefesi aşktan gayrı her şeyi sildi içimden. Artık ben onun nefesinde, aşk ile feryat etmekteyim." Hakikaten ney, içi boşaltılıp kötülükten, maddiyattan arındırılmış şekilde; neyzenin nefesine terk edilmiştir.


   

0 yorum: